Siz halen hidrojel lenslerinizi mi
kullanıyorsunuz?

Yanıtınız evet ise; AIROPTIX® AQUA kullanmayarak neler kaçırdığınızı söyleyelim:


Silikon hidrojel kontakt lensler hidrojel kontakt lenslere göre daha fazla oksijen geçirir. Böylece gözleriniz daha beyaz ve sağlıklı görünür. Doktorunuza en yüksek oksijen geçirgenliğine sahip silikon hidrojel lensleri sorun.


Hidrojel lenslerinizden silikon hidrojel kontakt lenslere geçtiğinizde tüm ürünler size daha fazla konfor sunmayabilir. Bu nedenle belki de bu güne kadar denediğiniz Silikon hidrojellerden memnun kalmamış olabilirsiniz. Bunun nedeni silikon materyalin hidrojele oranla daha sert ve daha az su geçirgen olmasıdır. Bu nedenle hangi silikon hidrojel lensi kullandığınız çok önemli. Doktorunuza AQUA özellikli, yüksek neme ve konforlu bir yüzeye sahip kontakt lensleri sorun.


Silikon hidrojel kontakt lensler gözyaşınız aracılığıyla taşınarak vücudunuzdan, atmosferden ya da makyaj malzemelerinizden gelen lipidleri biriktirir. Gün sonunda ya da ay sonunda kontakt lenslerinizdeki birikintiler konforunuzu, görmenizi ve göz sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Doktorunuza birikintiye dirençli bir yüzeye sahip olan silikon hidrojel kontakt lensleri sorun!

Generation AQUA Araştırması:
Hidrojel lenslerden Airoptix® AQUA'ya geçişte konfora ulaşma süreci ölçülmüştür.

*Dr. Sarfati, Generation Aqua (2010), 109 Fransız Oftalmolog ve 482 kontakt lens kullanıcısı arasında yapılan araştırma. Hidrojel kontakt lens kullanıcılarına AIROPTIX® Aqua kontakt lensleri uygulanmıştır.
**Diğer etkenler göz sağlığı ve konforunu etkileyebilir.

1.In Vitro bir araştırmada yüksek su içerikli (%50 üzeri): significance:0.05 level, CIBAVISION data on file 2008.
2.Ex Vivo yapılan ölçümlerde üreticinin onayladığı değişim sıklığında günlük kullanılan lenslerde lipid birikimi, temizlenmesinde ve dezenfekte edilmesinde AOSEPT kullanılmıştır. Significance:0.05 level. CIBA VISION Data on file 2008.