Lens Sözlüğü

Gözlerin birbiri ile paraleliğini kaybetmesidir ve göz kaslarının kuvvetlerinin farlılığından dolayı ortaya çıkar. Göz kasları rahat bırakıldığında gözlerin doğrusal olarak paralel olmamasıyla birlikte aşağı ya da yukarı olarak da paralellik bozulabilir.
PMMA lensler olarak da bilinen bu kontakt lensler polimetil metakrilat maddesinden yapılırlar.
Küresel yüzeye sahip olan optik öğelerin odaklarının (merkezlerinin) farklı uzunlukta olmasından dolayı ışığın makulada farklı bölgelere düşmesiyle oluşan ve net bir şekilde odaklanmayı engelleyen bir bulanıklık sorunudur.
Miyopi ve hipermetropinin düzeltilmesinde kullanılan lenslerdir.
Görüşün test edilmesi için kullanılan standart bir test tablosudur. Bu testte görüş keskinliği değerlendirmesi kesirlerle yapılır ve pay Snellen tablosunun yerleştirildiği uzaklığı gösterirken, payda standart(normal) görüşe sahip olan bir insanın harfi tanıyabileceği uzaklığı gösterir. Örnek olarak test edilen kişinin okuyabildiği en küçük harf test sonucunda 20/40 olarak gösteriliyorsa, standart görüşü olan bir kişi o harfi 40 feet uzaklıktan görebilirken test edilen kişi aynı harfi 20 feet uzaklıktan görebiliyor demektir.
Bir ile yedi gün arasında gece ve gündüz hiç çıkarılmadan kullanılabilecek şekilde tasarlanmış lenslerdir.
Scroll
Bizi Arayın